DHW: De hele waarheid!

DHW Research zoekt naar antwoorden en insights op marketing gebied. De basis hiervoor bestaat uit kwalitatief marktonderzoek. Diepgaand, face-to-face onderzoek onder de juiste doelgroep. Wat drijft de consument? Wat trekt haar of hem aan? Wat nou juist niet? En welke motivaties zitten hier achter? Een kwalitatieve onderzoeksdiscussie is flexibel van aard; tijdens interviews kan de nadruk worden aangepast en verlegd om geen insights verloren te laten gaan.

Werkzaamheden
DHW Research zet kwalitatieve onderzoekstrajecten op en werkt ze uit. Vaak van A tot Z, maar ook in deelvorm:
  • Opstellen van de effectieve onderzoeksopzet
  • Opstellen van onderzoeksguidelines
  • Het co÷rdineren van ondersteunende zaken als faciliteiten, recrutering van respondenten, televisie en opnameapparatuur en notulisten
  • Moderatie
  • Analyse en rapportage
  • Presentatie van de bevindingen
Contact
U kunt contact opnemen met DHW Research door te bellen op nummer 06 28 78 39 61 of via email op: